The cartoon menace bestowed upon Sweden.
#AnimeRight Twitter Accounts Put On Hate Watch List By Sweden

Anime Right News (ARN) — Anime Nazi. The term alone strikes fear in the hearts of Swedes, hence why the government has now placed them on a list to be monitored, for their wrong thoughts.

Översatt till svenska för din bekvämlighet.

Tecknad Nazist. Termen ensam slår rädsla i sveriges hjärtan, varför regeringen nu har placerat dem på en lista som ska övervakas, för sina felaktiga tankar.

You can search for usernames here.

Förvänta oss.

YOUR REACTION?