#AnimeRight Twitter Accounts Put On Hate Watch List By Sweden
The cartoon menace bestowed upon Sweden.

Anime Right News (ARN) — Anime Nazi. The term alone strikes fear in the hearts of Swedes, hence why the government has now placed them on a list to be monitored, for their wrong thoughts.

Översatt till svenska för din bekvämlighet.

Tecknad Nazist. Termen ensam slår rädsla i sveriges hjärtan, varför regeringen nu har placerat dem på en lista som ska övervakas, för sina felaktiga tankar.

You can search for usernames here.

Förvänta oss.

YOUR REACTION?


You may also like