نادال – عربستان | “چوب” سخت جان کارلین به رافا نادال

La semana pasada Rafa Nadal anunció que había aceptado su nombramiento como embajador de la Federación Saudí de Tenis. Son muchas las críticas que ha recibido por ello. Desde periodistas reconocidos hasta sus fanáticos más fieles le han calificado de “vendido” una vez salió a la luz la noticia.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *